Privacybeleid

Het privacybeleid van Focus on Content by Françoise | Fotografie
Veilig en vertrouwd!

Ik ben mij ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in Françoise | Fotografie en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te waarborgen. Omdat ik volledig transparant wil zijn heb ik dit privacybeleid voor je opgesteld en uitgevoerd. Zo weet jij welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik gebruikservaring kan verbeteren. Hiermee wordt het voor jouw ook duidelijk hoe ik werk. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Françoise | Fotografie. Bedenk en wees ervan bewust dat Françoise | Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacybeleid te accepteren. 

Dit beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat ik persoonlijke informatie die met mij gedeeld wordt, vertrouwelijk behandel.  

Als je meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Françoise | Fotografie
contact@francoisefotografie.nl

Website
Met de website wordt bedoelt: https://francoisefotografie.nl

Server
De server voor lokale opslag bevindt zicht binnen de EU

Hyperlinks

francoisefotografie.nl kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt Françoise | Fotografie geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op het bijbehorende privacybeleid!

Gebruik van diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Françoise | Fotografie of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je via de website vraagt om informatie;
 • je een bestelling plaatst op de website of via een ander medium;
 • je navigeert naar de website of de inhoud bekijkt;
 • je contact opneemt met Françoise | Fotografie;
 • je vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens met het doel waarvoor ik die verwerk:
Françoise | Fotografie verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst om:

 • je informatie te kunnen verstrekken over producten en diensten;
 • je beschikking te geven over foto’s ;
 • je een factuur te kunnen sturen.

Aard van de persoonsgegevens
Françoise | Fotografie verwerkt onderstaande persoonsgegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (indien van toepassing);
 • Betaalgegevens (indien van toepassing).

Jongeren
Wanneer een jongere (jonger dan 16 jaar) persoonsgegevens via deze site achterlaat, kan ik niet altijd controleren of hij/zij 16 jaar of ouder is. Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter persoonsgegevens heeft gemeld via mijn site, neem dan contact op met Françoise | Fotografie via contact@francoisefotografie.nl. Françoise | Fotografie zal zo snel als mogelijk controleren of de persoonsgegevens opgenomen zijn en de eventueel noodzakelijke stappen ondernemen om die gegevens definitief te verwijderen.

Communicatie

Wanneer je mij een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. De bewaartermijn is echter nooit langer dan noodzakelijk om de dienst of overeenkomst uit te kunnen voeren. Soms vraag ik je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van francoisefotografie.nl of die van een derde partij. Ik zal jouw gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Bewaartermijn

Françoise | Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 2 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Zo is Françoise | Fotografie verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.

Cookies

Françoise | Fotografie verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar websitebezoek en klanten, zodat haar diensten hierop afgestemd kunnen worden. 

Deze site maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van francoisefotografie.nl of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Lees meer over het cookiebeleid.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

De informatie die jij mij verstrekt wordt niet met derden gedeeld. Ook verstrek ik jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer ik moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van mij jouw gegevens verwerken, sluit ik een bewerkers overeenkomst waarin ik afspraken maak over de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heb je hebt recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van je persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met Françoise|Fotografie of contact@francoisefotografie.nl. Françoise | Fotografie zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste heb je het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Veiligheid

Françoise | Fotografie stelt alles in het werk om jouw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van alsmede  ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Heb je desondanks toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Françoise | Fotografie of via contact@francoisefotografie.nl.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen:

Focus on Content by Françoise | Fotografie
contact@francoisefotografie.nl